PRAVILNIK

V okviru Bienala sodobne glasbe Koper razpisuje Društvo prijateljev glasbe III. MEDNARODNI NATEČAJ ZA KOMPOZICIJO. Natečaj za komorne skladbe je namenjen skladateljem vseh narodnosti in brez starostne omejitve. Cilj tekmovanja je spodbuditi glasbeno ustvarjalnost in jo približati čim večjemu številu občinstva. Strokovna komisija bo izbrala 3 skladbe, ki bodo izvedene na koncertu v okviru projekta V pričakovanju bienala  jeseni 2019 v Kopru.

  Prenos prijavnice

I. Pogoji za udeležbo:
Natečaja se lahko udeležijo skladatelji vseh narodnosti in brez starostne omejitve.
Kotizacija za udeležbo je 50€, ki se nakaže na prejemnika: Društvo prijateljev glasbe, na tekoči račun na banki Intesa Sanpaolo Banka Koper, IBAN: SI56 1010 0003 5482013; SWIFT: BAKOSI2X; namen: ime skladatelja/kotizacija 2019.
Zasedba: predstavljene skladbe morajo biti napisane izključno za sledeče instrumente:
- B-klarinet (en izvajalec)
- violina  (en izvajalec)
- violončelo  (en izvajalec)
- klavir (en izvajalec)
Možne so različne kombinacije instrumentov (po lastni izbiri) od dua do kvarteta.
Skladbe naj trajajo od najmanj 3 do največ 7 minut. Skladbe morajo biti izvirne, ne smejo biti že izdane, javno izvajane ter ne smejo biti že nagrajene na drugih tekmovanjih.
Partiture (5 kopij) morajo biti anonimne: označi naj jih razpoznavno geslo, ki mora biti napisano tudi na zaprti ovojnici. Ovojnica naj vsebuje: prijavnico s podatki skladatelja, krajši življenjepis, krajšo predstavitev skladbe, potrdilo o plačani kotizaciji in podpisano izjavo udeleženca, da je skladba izvirna, še neizvedena in ne nagrajena na drugih tekmovanjih.

Rok prijave: partiture, prijavnica  in potrebna dokumentacija morajo biti poslane do
12. septembra 2019 (datum poštnega žiga) na naslov:
Društvo prijateljev glasbe, Gallusova 2, 6000 Koper, Slovenija.


Vsak skladatelj lahko prijavi več skladb, vendar mora izpolniti prijavnico in plačati kotizacijo za vsako skladbo posebej.
Partiture poslane preko faxa ali e-maila ter partiture, ki ne upoštevajo zgoraj navedene zasedbe, ne bodo sprejete.
Partiture ostanejo v arhivu Bienala sodobne glasbe Koper.
Kotizacija ne bo v nobenem primeru povrnjena.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani: www.bienalekoper.com. Skladatelji  izbranih skladb bodo obveščeni preko e-maila in povabljeni na koncert.

II. Nagrade
Imena žirantov bodo objavljeni na spletni strani.
Vsi udeleženci se bodo lahko udeležili delavnic sodobne glasbe organiziranih v času koncerta brez dodatne kotizacije.
Žirija bo med prispelimi partiturami izbrala 3 najboljše skladbe, ki bodo izvajane na koncertu v okviru projekta V pričakovanju Bienala, v Kopru jeseni 2019.
Skladatelji izbranih del bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi izvedbe skladbe z izvajalci. Trem izbranim kandidatom bodo kriti stroški bivanja v Kopru.
Koncert bo arhivsko posnel Radio Koper. Vsak skladatelj bo prejel posnetek.
Na koncertu bo podeljena nagrada za najboljšo skladbo: skladatelju bo dodeljeno naročilo za novo skladbo, ki bo izvedena na naslednjem Bienalu, leta 2020 in sicer za kvartet, ki ga sestavljajo Helena Winkelman, violina, Michele Marelli, klarinet, Francesco Dillon violončelo in Emanuele Torquati, klavir ter denarna nagrada.

Žirija lahko po lastni presoji dodeli še druge nagrade oz. lahko ne podeli nobene nagrade.

Za dodatne informacije lahko pišete na: info@bienalekoper.com

  Prenos prijavnice